Deska tarasowa, drewno egzotyczne i polskie

Nasz Newsletter

Regulamin sklepu

 

I) Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy www.deski-tarasowe.com jest własnością firmy Million Chase Tomasz Równicki zarejestrowanej w Warszawie przy ulicy J.S. Bacha 10/312, kod pocztowy 02-743. Firma została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 506540 przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy. NIP 717-164-55-75, REGON 142296134.

Sklep internetowy został wykonany na silniku Prestashop™.2. Sprzedaż w sklepie jest realizowana według poniższego Regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza akceptację Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zapisów. Sprzedaż odbywa się na terytorium RP Polskiej. Towary mogą być wysyłane do krajów EU po uzgodnieniu indywidualnych kosztów dostawy (koszty dostawy naliczane na stronie sklepu dotyczą wysyłki na terenie Polski) oraz przesłaniu potwierdzenia posiadania numeru NIP EU przez Zamawiającego.

 

3. Klientem sklepu może być wyłącznie osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.4. W celu dokonania zakupu, należy zarejestrować się w systemie sklepu – przejście ze strony głównej sklepu na podstronę rejestracji poprzez wybór zakładki „Zaloguj się” lub „Moje konto”. Rejestracja konta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail Klienta oraz uzupełnieniu danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym. Klient jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych oraz swojego adresu zamieszkania. Na adres e-mail podany podczas rejestracji będą przesyłane wszelkie informacje związane z procesem realizacji zamówienia. Dostęp do konta jest zabezpieczony hasłem wprowadzonym przez Klienta w procesie rejestracji. Dane wprowadzone w procesie rejestracji mogą być dowolnie edytowane po zalogowaniu się na konto Klienta. Istnieje możliwość dodania adresów do wysyłki towaru, dokumentów zakupowych oraz wpisania ważnych informacji dla sprzedawcy np. numeru telefonu kontaktowego.Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania przez sprzedawcę. W celu likwidacji konta użytkownika prosimy o przesłanie maila na adres biuro@deski-tarasowe.com, podając w tytule korespondencji: Prośba o likwidację konta.5. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 803 z póź. zm.). Dane osobowe podane przez Klienta są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji procesu zamówienia. Firma Million Chase Tomasz Równicki nie udostępnia danych osobowych swoich klientów firmom trzecim.6. Założenie konta Klienta jest warunkiem niezbędnym do dokonywania zakupów w naszym sklepie. Poprawna rejestracja spowoduje wysłanie do Klienta informacji zwrotnej w postaci e-maila.

 

II) Przedmiot transakcji1. Przedmiotami transakcji są produkty, prezentowane (wyświetlane) na stronach sklepu w chwili składania zamówienia. Wszystkie produkty prezentowane na stronie deski-tarasowe.com są fabrycznie nowe i objęte gwarancjami producentów. Ceny produktów oferowanych na stronach sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT 23%.III) Realizacja zamówień1. Zamówienia są rejestrowane w systemie przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Po dodaniu produktów do wirtualnego koszyka, w momencie wysłania przez Klienta formularza zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a właścicielem sklepu. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma e-mail zwrotny potwierdzający fakt złożenia zamówienia oraz jego specyfikację. Otrzymany e-mail jest zarazem ostatnim etapem potwierdzającym przyjęcie złożonego zamówienia ze strony sklepu.

 

3. W tytule przelewu lub na druku polecenia przelewu Klient jest zobowiązany do podania imienia i nazwiska zamawiającego oraz numeru zamówienia otrzymanego w emailu potwierdzającym otrzymanie zamówienia przez sklep www.deski-tarasowe.com

 

4. Klient jest zobowiązany do dokonania przedpłaty w pełnej wysokości zamówienia (obejmującej koszt dostawy towaru świadczonej przez właściciela sklepu lub za pośrednictwem firm kurierskich). Jeżeli wpływ środków nie zostanie odnotowany na koncie firmowym właściciela sklepu w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową.

5. W przypadku konieczności potwierdzenia szczegółów lub niejasności w złożonym zamówieniu, pracownik sklepu może kontaktować się mailowo lub telefonicznie z Klientem.

6. Zamówienia z wybraną formą płatności "odbiór osobisty", wymagają ustalenia daty odbioru towaru z pracownikiem sklepu w formie telefonicznej lub w formie wiadomości e-mail. Odbiór osobisty jest możliwy po uprzednim dokonaniu przedpłaty w pełnej wysokości zamówienia.

8. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień w momencie wystąpienia braków magazynowych po uprzednim powiadomieniu klienta.

9. O brakach towarowych lub ewentualnych problemach związanych z realizacją zamówienia Klient powiadamiany jest najszybciej jak to możliwe.IV) Wysyłka1. Koszt transportu wyliczany jest na stronie sklepu internetowego po dodaniu produktów do koszyka.

 

2. Dokładamy wszelkich starań, aby towar dotarł do klienta w czasie nieprzekraczającym 72 godzin. W szczególnych przypadkach termin realizacji zamówienia może wynosić do 21 dni roboczych. 

 

3. Wysyłka towarów jest realizowana tylko w dni robocze za pośrednictwem firm kurierskich lub transportem własnym właściciela sklepu.

 

4. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej/spedycyjnej, Nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody – co jest podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

 

5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej/spedycyjnej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

V) Reklamacje i zwroty1. Wszelkie Reklamacje składane w okresie obowiązywania gwarancji producenta będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez właściciela sklepu pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego i załączonych do niego dokumentów opisanych w podpunktach 2 i 3.

2. Reklamacja wad powstałych przy transporcie będzie rozpatrywana na podstawie pisemnego zgłoszenia i załączonych do niego: kopią protokołu szkody podpisanego przez dostawcę oraz kopią dowodu zakupu.

3. Reklamacja wad technologicznych będzie rozpatrywana na podstawie pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego oraz kopią dowodu zakupu i dowodu WZ.

4. Koszty, związane z nieodebraniem towaru przez Klienta i jego powtórną dostawą do miejsca nadania spoczywają na Kliencie.

5. Towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

6. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku „O ochronie praw konsumentów" z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwrócony towar należy zaopatrzyć w otrzymany dowód dostawy oraz fakturę zakupu. Firma Million Chase gwarantuje zwrot wartości produktu. Zwrot pieniędzy nastąpi przekazem pocztowym lub na konto bankowe w formie przelewu. Zwrotom nie podlegają koszty dostawy.

7. Zwrot towaru odbywa się tylko i wyłącznie na koszt Klienta.

8. Klient zobowiązuję się, aby zwracany przez niego towar był zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu, a ewentualne uszkodzenia zwracanego przez klienta towaru będą skutkowały odmową przyjęcia zwrotu.


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę